REGULAMENT 

 • PREVEDERI GENERALE 

1.1. Prezentul Regulament se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului JazzCity 2022 (denumit în continuare Festivalul sau Evenimentul), organizat de S.C. BARBĂLATĂ S.R.L., CUI 40598192, J22/734/2019, (în continuare Organizatorul)  în parteneriat cu Asociația BLUEBERRY (AFINA). Evenimentul se desfășoară timp de 3 zile, 1-3 Iulie 2022,  în două locații, la Turnul de Parașutism din Parcul Copou, pentru care accesul se face pe baza de bilet,  și în Parcul Expoziției din Copou Iași pentru care accesul este liber(denumit în continuare Locația).

1.2. Regulamentul conține condițiile și prevederile pe care fiecare participant trebuie să le respecte în relația cu Organizatorul și cu ceilalți participanți la Festival. Regulamentul va fi afișat la intrarea în Festival și poate fi găsit pe site-ul https://jazzcity.ro cât și pe paginile oficiale de facebook https://www.facebook.com și Instagram https://www.instagram.com/jazzcity/  

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând programul evenimentului, ordinea artiștilor, numărul activităților din cadrul Festivalului precum și acest Regulament, fără a anunța în prealabil și fără ca aceste modificări să fie susceptibile de a provoca orice fel de prejudiciu participantului la Festival. Prin cumpărarea unui bilet și prin accesul în Festival, Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte acest Regulament. 

1.4. În cazul încălcării prezentului regulament Organizatorul are dreptul de a interzice accesul unui participant sau de a-l scoate din festival, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

1.5. În caz de forță majoră sau alte cazuri ce nu pot controlate sau prevăzute de Participant sau Organizator, niciuna dintre părți nu are obligația de a respecta prezentul Regulament.

 • CONDIȚII DE PARTICIPARE - ACCESUL ÎN FESTIVAL pentru locația de la Turnul de parașutism din Parcul Copou

2.1. Accesul în Festival poate fi restricționat datorită măsurilor impuse la nivel local și/sau național cu privire la numărul maxim de persoane permise în locația evenimentului, fără ca aceste restricționări să fie susceptibile de a cauza orice fel de prejudiciu participanților.  

2.2. La intrarea în Festival, participanții sunt supuși controlului corporal și a verificării ghiozdanelor/rucsacelor/ genților, pentru a asigura condițiile de siguranță necesare desfășurării evenimentului. Refuzul acestor condiții atrage interzicerea accesului în Festival pentru orice participant.

2.3. După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

2.4. Participanții sunt de acord cu faptul că nu vor solicita rambursarea integrală sau parțială a sumelor achitate către Organizator, în cazul în care accesul va fi restricționat sau limitat în vreun fel, în condițiile menționate anterior, înțelegând și respectând normele în vigoare cât și recomandările autorităților publice. 

2.5.. În funcție de evoluția situației epidemiologice, de normele legale și recomandările emise de către autoritățile competente, Organizatorul poate institui măsuri sau restricții suplimentare privind accesul în Festival.

2.6. OBIECTE INTERZISE

 • Arme, cuțite/ bricege;
 • Biciclete, trotinete, etc.;
 • Boxe sau sisteme audio;
 • Aparate foto/ video profesionale;
 • Droguri;
 • Drone;
 • Mâncare și băutură, alcool;
 • Obiecte care conțin sau care sunt fabricate din sticlă;

2.6.1. În cazul în care se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice, armă de foc deținută fără permis) asupra unei persoane, vor fi sesizate organele competente iar persoana respectivă va fi evacuată imediat de pe teritoriul Festivalului.

2.6.2. Ridicarea de drone deasupra teritoriului Festivalului și montarea de echipamente profesionale de filmat/fotografiat este strict interzisă.

2.6. OBIECTE PERMISE

 • Ghiozdan/ rucsac;
 • Umbrele de mână;
 • Medicamente;
 • Aparate foto/ video (sunt interzise cele profesionale);
 • Apă în sticle de plastic sigilate de maxim 1 L;
 • Pături.

2.7. MINORII 

2.7.1. Accesul în Festival este GRATUIT pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 0 - 2 ani. Pentru minorii până în 14 ani accesul se face pe bază de bilet cu mențiunea că aceștia trebuie să fie însoțiți de un părinte sau un tutore legal posesor de bilet (tutorele legal are obligația de a semna o declarație prin care își asumă răspunderea asupra minorului, declarația poate fi descărcată de aici). Organizatorul nu își asumă nicio răspundere referitoare la autenticitatea semnăturilor, aceste aspecte rămânând în sarcina/răspunderea persoanelor care prezintă declarațiile.

! Pentru minorii sub 3 ani recomandăm folosirea căștilor antifonice.

2.7.2. Accesul în festival pentru minorii cu vârstă cuprinsă între 14 - 18 ani este permis numai dacă aceștia sunt deținători de bilet și au asupra sa Acordul scris al părinților/ tutorelui, prin care aceștia își asumă responsabilitatea pentru minorul în cauză și îi permit participarea la Festival neînsoțit. Declarația poate fi descărcată de aici. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere referitoare la autenticitatea semnăturilor, aceste aspecte rămânând în sarcina/răspunderea persoanelor care prezintă declarațiile și Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii.

2.7.3. Consumul de băuturi alcoolice și tutun de către minori este strict interzis în incinta Festivalului. În cazul în care va fi găsit un minor în stare de ebrietate sau consumând produse ce conțin tutun sau produse ilegale, vor fi sesizate organele competente. 

2.8. ANIMALE DE COMPANIE

2.8.1. Accesul cu animale în Festival este permis numai dacă acestea sunt ținute în zgardă, ham şi lesă sau alte accesorii conforme cu legislația în vigoare. Proprietarul este singurul răspunzător pentru orice incident/ accident produs pe teritoriul Festivalului, precum și pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzate de animalul de companie atât Organizatorului cât și oricărui participant la Festival. Proprietarul are obligația de a-și supune animalul de companie tuturor procedurilor cerute de legislația sanitar-veterinară, până la data de 1 iulie 2022. 

2.8.2. Proprietarul are obligația de a strânge în urma animalului și de a-l supraveghea în permanență. În cazul în care un animal de companie va fi găsit fără zgardă, lesă, ham sau într-o stare care să îi pună în pericol sănătatea, vor fi sesizate organele competente.

2.8.3. În cazul în care animalul de companie suferă o vătămare de orice natură sau vreo afecțiune cauzată de zgomotele puternice, Organizatorul nu poate fi tras la răspundere. 

III. BILETE

3.1. Biletele pot fi achiziționate online, de pe site-ul https://m.iabilet.ro/bilete-iasi-jazz-city-2022-72573/  Organizatorul își rezervă dreptul de a limita numărul biletelor oferite spre vânzare și de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil, noul preț se va aplica de la momentul afișării acestuia pe site-ul https://www.iabilet.ro

3.2. CATEGORII DE BILETE

 1. Abonament full - oferă acces în locația Evenimentului începând cu Vineri 1 iulie, ora: 12:00 până Luni 4 iulie, ora 01:00;
 2. Bilet Vineri - oferă acces în locația Evenimentului de Vineri 1 iulie ora 12:00 până Sâmbătă 2 iulie, ora  01:00;
 3. Bilet Sâmbătă - oferă acces în locația Evenimentului de Sâmbătă 2 iulie ora 09:00 până Duminică 3 iulie ora 01:00;
 4. Bilet Duminică - oferă acces în locația Evenimentului de Duminică 3 iulie ora 9:00 până Luni 4 iulie ora 01:00. 

3.3. Este strict interzisă vânzarea biletelor primite sub formă de invitație, în caz contrar accesul în Festival va fi anulat iar persoana responsabilă va plăti prejudicii Organizatorului.  

 1. PLATA ÎN FESTIVAL 

4.1. Plata pentru servicii și produse în cadrul Festivalului JazzCity 2022 se poate face atât cu cardul cât și cu bani lichizi. 

! În contextul actual recomandăm plata cu cardul.  

 1. OBIECTE PIERDUTE

5.1. Obiectele pierdute trebuie aduse de către persoanele care le-au găsit la Info Point de unde proprietarii le pot recupera după identificarea lor și a obiectelor. 

5.2. Obiectele pierdute vor fi păstrate timp de 7 zile de la terminarea evenimentului, perioadă în care Organizatorul va încerca returnarea lor către proprietari. În cazul în care proprietarii și bunurile pierdute nu vor fi identificate, acestea vor fi predate autorităților. 

5.3. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele distrugeri cu privire la obiectele pierdute pe teritoriul Festivalului. 

 1. REGULI DE CONDUITĂ LA JazzCity 

6.1. Participanții la Festivalul JazzCity  au obligația să respecte regulile sociale, legile și reglementările enumerate în acest Regulament, în caz contrar Organizatorul va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia. Pe teritoriul Festivalului nu sunt permise nici un fel de activități care ar putea să afecteze în orice mod siguranța celorlalți participanți la Festival, în acest caz Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele prejudicii, fie ele fizice sau materiale.

6.2. Participanții au obligația de a se informa în prealabil cu privire la măsurile aplicabile, privind combaterea pandemiei cu virusul SARS-CoV2, și să respecte toate normele în vigoare la momentul desfășurării Evenimentului.

6.3. Consumul sau traficul de droguri este strict interzis și va fi pedepsit conform legilor în vigoare. În cazul în care se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) asupra unei persoane, vor fi sesizate organele competente iar persoana respectivă va fi evacuată imediat de pe teritoriul Festivalului.

6.4. Cât timp participanții se află pe teritoriul Festivalului, au obligația de a respecta mediul înconjurător, construcțiile și spațiile verzi, abaterea de la această regulă trage după sine sancțiuni și vor răspunde personal și integral pentru prejudiciile cauzate Organizatorului sau Administratorilor/ proprietarilor. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele stricăciuni cauzate de evenimente meteorologice sau care nu țin strict de organizarea defectuoasă sau neglijența acestuia. 

6.5. Participanții iau la cunoștință faptul că există posibilitatea de a apărea în materialele de promovare ale Organizatorului, Partenerilor cât și ale presei acreditate, fără a putea emite pretenții asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a publica imaginile în mediul online cât și offline, de a le utiliza în campanii de promovare/ prezentare a festivalului, fără a recompensa participantul la festival. Prin cumpărarea unui bilet și prin accesul în Festival, Participantul declară că a citit, a înțeles și că acceptă să îi fie folosită imginea în scopurile menționate anterior.

6.6. Participanții care filmează sau fotografiază în cadrul Festivalului au dreptul de a folosi materialele exclusiv în scop personal, fără a afecta dreptul la imagine al celorlalți participanți sau ale Organizatorului, este strict interzisă folosirea acestora în scop comercial. 

6.7. Fără acordul scris al Organizatorului, participanții la festival nu au dreptul să practice nici  o activitate comercială/ publicitate/ sau de promovare a unor idei, servicii, mișcări culturale sau  politice, indiferent de mijloace sau de mediu, fie el online sau offline. 

6.8. Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice cât și achiziția de produse care conțin tutun. 

6.9. Participanții sunt obligați să respecte agenții de securitate și persoanele calificate să ofere primul ajutor, și să le respecte instrucțiunile în caz de urgență. Personalul care asigură securitatea poate decide evacuarea persoanelor care sunt implicate în incidente de violență sau care pun în pericol sănătatea altor participanți la festival. 

DESCĂRCĂRI